Terms & Conditions

OFERTA PUBLICĂ

Oferta Publică, în continuare – Acord cu KH.MD se consideră încheiat din momentul efectuării de către Utilizator a unei dintre următoarele acțiuni concludente:
•    Înregistrarea pe site-ul KH.MD (în continuare «Site»);
•    Înregistrarea comenzii de către Utilizator fără autorizare pe Site;
•    Înregistrarea comenzii prin telefon la numarul Contact Center KELLER HOLZ;

Prezentul Acord se echivalează cu contract întocmit în scris. Încheierea Acordului înseamnă că, Utilizatorul a făcut cunoștință cu  toate condițiile prezentului Acord și le acceptă complet, inclusiv acceptă de a da consimțământul KH.MD pentru prelucrarea datelor cu caracter personal al Utilizatorului în condiții, specificate în capitolul 13 al prezenturlui Acord, precum și în partea de a da consimțământul pentru primirea e-mail, sms și altor notificări cu conținutul informațional și publicitardin partea KH.MD.

1.    Obiectul Acordului Utilizatorului

1.1. KH.MD vă propune serviciile sale în condițiile, care fac parte din prezentul Acord.
1.2. Prezentul Acord poate fi modificat din partea noastră fără o notificare specială, redacția nouă a Acordului întră în vigoare după o zi din momentul plasării acestei, în cazul în care în redacția nouă a Acordului nu sunt prevăzute altele. Redacția nouă a Acordului este disponibilă pe pagina https://kh.md/ru/terms_i_conditions

2.    Descrierea serviciilor

2.1.    KH.MD reprezintă un sistem informațional unic de comenzi, și propune Utilizatorilor oportunități largi pentru căutarea simplă și rapidă, precum și Comanda produselor, realizate de Partenerii KH.MD.
2.2.    KH.MD livrează toate produsele publicate pe Site, precum și primește de la Utilizatori mijloace bănești pentru plata Comenzilor. KH.MD este responsabil pentru livrarea pro-duselor.
2.3.    Serviciile de livrare a produselor Partenerilor KH.MD nu întră în costul produselor și sunt achitate separat.
2.4.    Pentru a folosi serviciile KH.MD, este necesar să aveți calculator, tableta, smartphone și acces la Internet (WWW).
2.5.    Utilizatorul poate înregistra Comanda desinestetător pe Site, sau prin prin telefon la numarul Contact Center KH.MD
2.6.    În cadrul unei Comenzi, Utilizatorul poate comanda produse etc. numai de la un Partener.

3.    Înregistrarea comenzii

3.1.    Utilizatorul înregistrează Comanda în sistem prin selectarea produselor în cadrul unui Partener KH.MD selectat.
3.2.    După întroducerea datelor sale: numele/prenumele, număr de telefon, adresa e-mail, adresa livrării, Utilizatorul finisează înregistrarea Comenzii, selectînd modul achitării. Condițiile și modul achitării sunt specificate în capitolul 4 al Prezentului Acord.
3.3.    După înregistrarea Comenzii, Utilizatorul așteaptă apelul operatorului Contact Center pentru confirmarea Comenzii. În cazul în care Utilizatorul nu răspunde la apelul operatorului sau telefonul Utilizatorului nu este disponibil, Comanda se considereă neconfirmată, și nu va fi primită pentru executare.

4.    Condiții de plată

4.1.    Utilizatorul achită Comanda și serviciile de livrare prin una din următoarele metode:
4.1.1.    Direct, la primirea Comenzii de la curierul serviciului de livrare KH.MD în numerar;
4.1.2.    Achitarea on-line pe Site-ul KH.MD, cu card bancar VISA/MasterCard, prin sistemul de plăți  «PAYNET».
 

După înregistrarea comenzii, selectînd achitarea on-line, Utilizatorul va trece pe pagina plăților protejată «PAYNET» ecomm.maib.md, unde el va trebui să întroducă datele cardului său bancar.
«PAYNET»  protejează și prelucrează datele cardului bancar al Utilizatorului după standardul PCI DSS. Transmiterea informației în portalul plăților se efectuează cu utilizarea tehnologiei de criptare SSL. Transmiterea ulterioară a datelor se efectuează prin rețele bancare închise, care au cel mai inalt nivel de fiabilitate. «PAYNET»  nu transmite datele cardului Utilizatorului către KH.MD sau altor părților terțe. Pentru autentificare adăugătoare a deținătorului cardului se folosește protocolul 3D Secure. În cazul în care Banca Utilizatorului suportă tehnologia dată, Utilizatorul va fi trimis pe serverul băncii pentru idenficare adăugătoare. Informații despre regule și metode identeficării adăugătoare Utilizatorul poate afla în Banca emitentă a cardului.
La finisarea procedurii de achitare on-line, Utilizatorul automat primește cecul electronic pe e-mail, specificat de către Utilizator la înregistrare.
«PAYNET»  garantează securitatea prelucrării a Plăților On-line. Toate operațiunile cu carduri de plată sunt executate în conformitate cu cerințele VI-SA International, MasterCard și altor sisteme de plată. La transmiterea informației sunt utilizate tehnologii speciale de securitate a plăților on-line cu carduri, prelucrarea datelor se face pe serverul high-tech sigur al companiei de procesare.

4.2.    În cazul în care Utilizatorul nu este înregistrat în sistem, acesta poate achita Comanda numai curierului în numerar.
4.3.    KH.MD are dreptul să refuze Utilizatorului la înregistrarea Comenzii sub forma de plată " în numerar curierului" în cazul în care Comenzile Utilizatorului înregistrate anterior nu au fost livrate din vina Utilizatorului. Spre exemplu, Utilizatorul nu a deschis ușa sau nu a răspuns la telefon la momentul livrării Comenzii, sau Utilizatorul a specificat adresa livrării greșită sau inexistentă etc.

5.    Termenii și costul livrării

5.1.    Livrarea se efectuează în razele orașului Chișinău și suburbiile sale .
5.2.    Posibilitatea și costul livrării în suburbii necesită a fi concretizate cu operatorul, pentru fiecare Comandă separat.
5.3.    La momentul confirmării fiecărei Comenzi în parte, operatorul KH.MD anunță Utilizatorului termenii de livrare.
5.4.    Termenii de livrare depind de cantitatea și/sau complexitatea preparării produselor comandate, precum și de volumul de lucru al Partenerului de la care Utilizatorul a făcut Comanda. De asemenea termenii de livrare pot depinde de condițiile meteo și/sau alte circumstanțe ce nu depind de KH.MD și Partenerii săi.
5.5.    Costurile livrării în razele or. Chisinau și în suburbiile lui pot fi găsite la pagina: https://kh.md/ro/termeni_de_livrare
5.6.    După înregistrarea Comenzii și pînă la momentul transmiterii acestei în lucru (preparare) Utilizatorul are dreptul să se refuze de comandă fără penalități.
5.7.    La refuzul Comenzii după transmiterea acesteia în lucru (preparare) sau spre destinația adresei Utilizatorului, costul Comenzii și livrării se achită de către Utilizatorul în întregime.
5.8.    KH.MD poartă răspundere pentru siguranța Comenzii (integritate și completitudine) în timpul transportării.

6.    Primirea comenzii

6.1.    Utilizatorul este obligat să primească Comanda livrată de către curierul KH.MD.
6.2.    În cazul în care Utilizatorul a selectat modul de plată "în numerar curierului", Utilizatorul este obligat să achite în numerar pentru comandă și serviciul de livrare.
6.3.    Utilizatorul este obligat să verifice completitudinea și integritatea Comenzii în prezența curierului KH.MD.
6.4.    În cazul în care Utilizatorul nu a verificat Comanda în prezența curierului KH.MD, atunci KH.MD nu poartă răspundere pentru completitudinea și integritatea Comenzii.

7.    Condiții de returnare a mijloacelor bănești

7.1.    Mijloacele bănești pot fi returnate Utilizatorului în modul în care a fost efectuată achitarea pentru Comanda.
7.2.    Restituirea Utilizatorului mijloacelor bănesti se efectuiaza momentan integral sau parțial, în cazul în care partenerul KH.MD nu poate să realizeze complet sau parțial Comanda.
7.3.    Mijloacele bănești pentru Comanda și livrarea acestei nu se returnează în cazul în care Comanda nu a fost livrată nu din vina KH.MD (Utilizatorul nu a deschis ușa, nu a răspuns la apelul curierului la livrarea Comenzii, sau Utilizatorul a specificat adresă incorectă sau inexistentă etc.). Mijloacele bănești nu se returnează în cazul în care Utilizatorul nu a verificat completitudinea și integritatea Comenzii la momentul primirii etc.
7.4.    În cazul refuzului Utilizatorului de la Comanda sau în cazul încălcării condițiilor Partenerilor KH.MD de realizare a produselor și/sau serviciilor, inclusiv dar fără a se limita: în cazul refuzului unilateral de realizarea produselor și/sau serviciilor, încălcarea condițiilor de livrare sau necorespunderea calității produselor și/sau serviciilor, inclusiv provocând efecte dăunătoare asupra sănătății etc., Utilizatorul este obligat în timp de 24 de ore din momentul livrării Comenzii să informeze KH.MD prin e-mail info@kh.md despre refuzul său de la Comanda în forma scisă.
În scrisoare trebue să fie menționate următoarele: motivul returnării mijloacelor bănești, numărul Comenzii, actele ce dovedesc achitarea Comenzii, rechizitele bancare și datele buletinului: Numele și Prenumele în limba de stat și IDNP, adresa poștală  (neaparat cu index).
Partea, care cere returnarea mijloaceor bănești este obligată să reprezinte dovezi (certificate, fotografii și altele).
7.5.    Returnarea mijloacelor bănești, se efectuează de către KH.MD în termen de 1-5 zile lucrătoare din momentul primirii cererii de la Utilizator. Returnarea mijloacelor bănești va fi efectuată numai după ce va fi dovedit faptul încălcării. KH.MD nu poartă răspundere pentru reținerile băncii la returnarea mijloacelor bănești.
7.6.    Utilizatirul trebuie să ia în considerare faptul că la efectuarea transferului bancar, băncile pot percepe comision în calitate de plată a serviciilor de transfer a mijloacelor bănești.  KH.MD returnează doar mijloace bănești, achitate pentru produse și serviciile de livrare.

8.    Obligațiunile la înregistrarea și utilizarea site-ului

8.1.    Pentru a utiliza modul „achitare on-line”, Utilizatorul trebuie să fie înregistrat în sistem.
8.2.    Pentru a utiliza serviciile KH.MD, Utilizatorul își exprimă acordul să prezinte informația adevărată, exactă și completă la întrebările propuse în forma de înregistrare, să treacă procedura de înregistrare pe Site, completînd forma de înregistrare și exprimînd acordul cu condițiile Acordului prin confirmarea punctului «Eu accept condițiile Ofertei Publice».
8.3.    În cazul în care Utilizatorul prezintă informații false sau din partea KH.MD există motive că informațiile prezentate de Utilizator sunt false, incomplete sau incorecte, KH.MD are drep-tul  să suspendeze sau să anuleze înregistrarea Utilizatorului și să-l refuze în utilizarea ser-viciilor sale.
8.4.    În cazul în care, după părerea KH.MD, Utilizatorul încalcă oricare condiții Prezentului Acord, primul poate să suspendeze, să limiteze sau să oprească accesul la servicii. Încetarea prestării serviciilor nu limitează KH.MD în alte drepturi.

9.    Înregistrarea, parola și securitatea

9.1.    Utilizatorul poartă răspundere  pentru securitatea loghin-ului și parolei sale, precum și pentru toate acțiunile care vor fi efectuate pe KH.MD sub loghinul și parola sa.
9.2.    Utilizatorul acceptă că el este obligat imediat să informeze KH.MD despre oricare fapt de acces neautorizat sub loghin-ul și parola sa și/sau despre oricare încălcare a securității.

10.    Condiții de utilizare a materialelor plasate pe KH.MD

10.1.    Site-ul conține materiale protejate cu drept de autor, mărcile comerciale și alte materiale protejate de lege, inclusiv dar fără a se limita: texte, fotografii, imagini grafice.
10.2.    Întreg conținutul al Site-ului este protejat de dreptul de autor ca o lucrare, creată prin muncă colectivă în conformitate cu legislația  Republicii Moldova despre drepturile de autor și drepturile conexe.
10.3.    KH.MD îi aparțin drepturile pentru utilizarea conținutului a Site-ului (inclusiv dreptul pentru selecatrea, plasarea, sistematizarea și transformarea datelor de pe Site-ul KH.MD, precum și datele inițiale) cu excepția cazurilor marcate separat în conținutul materialelor publicate pe site.
10.4.    Utilizatorul se obligă să utilizeze Site-ul numai în scopuri legale.
10.5.    Utilizatorul se obligă să nu plaseze pe Site și să nu transmită prin Site materiale cu caracter următor:
•    Care încalcă legislația, care conțin amenințări și ofense, care descridetează alte persoane, care încalcă drepturile omului pentru viața personală și ordinea publică, care poartă caracter de cenzură;
•    Care încalcă onoarea și demnitatea, drepturile și interesele altor persoane, protejate de lege;
•    Care contribuie sau conțin incitare la ură religioasă, rasială sau etnică, care conțin încer-cări de a instiga la ură sau incitarea la violență;
•    Precum și alte materiale, care contribuie alte persoane la comportament ilicit ,care prevede răspunderea penală, drept-civică  sau cel care în oricare mod încalcă dispozițiile legislației.
10.6.    Utilizatorul se obligă să nu plaseze pe KH.MD și să nu transmită prin Site materiale care reprezintă publicitate fără acordul preliminar al KH.MD.
10.7.    Utilizatorul se obligă să nu încarce, să nu plaseze sau într-un alt mod să utilizeze pe Site orice materiale protejate de legislația despre proprietatea intelectuală (inclusiv dreptul de autor, legislația despre mărcile comerciale), precum și alte materiale protejate de legislația, fără acordul proprietarului al drepturilor pentru materiale protejate.

11.    Răspundere

11.1.    KH.MD poartă răspundere pentru calitatea produselor livrate.
11.2.    KH.MD poartă răspundere pentru siguranța Comenzii (integritatea și completitudinea) în timpul transportării la Utilizator.

12.    Drepturi de proprietate KH.MD

12.1.    Utilizatorul recunoaște și acceptă că serviciiile KH.MD și toate programele necesare, legate de acesteia conțin informații confidențiale, care sunt protejate de legislația Republicii Moldova despre proprietatea intelectuală și de alte legi internaționale. Utilizatorul acceptă să nu modifice, să nu vîndă, să nu răspîndească acest content și programe, în întregime sau parțial.

13.    Confidențialitate

13.1.    Datele personale ale Utilizatorului se prelucrează în conformitate cu Legea Republicii Moldova «despre protejarea datelor personale» №133 din 08.07.2011.
13.2.    La înregistrarea pe Site-ul KH.MD, Utilizatorul prezintă următoarele informații: Numele, adresa electronică, numărul de contact, adresa livrării.
13.3.    Prezentînd datele sale personale la înregistrarea Comenzii, Utilizatorul acceptă prelucrarea acestor de KH.MD, inclusiv în scopul executării de către KH.MD a obligațiunilor fața de Utilizator în cadrul prezentului Acord, în scopul informării  Utilizatorilor despre serviciile sale, în scopul promovării produselor și serviciilor KH.MD, efectuării anchetei electronice și sms, controlului acțiilor de marcheting, mentenanței clientela, organizării livrării produselor, petrecerea tombolei a premiilor între Utilizatori, controlul satisfacției Utilizatorului precum și calitatea serviciilor prestate de KH.MD.
13.4.    Sub prelucrarea datelor personale se înțelege orice acțiune (operațiune) sau complexul acțiunilor (operațiunilor), efectuate cu utilizarea mijloacelor de automatizare sau fără utilizarea astfel de mijloace cu datele personale, inclusiv colectarea, înscrierea, sistematizarea, acumularea, stocarea, actualizarea (modificare, update), extragerea, utilizarea, transmiterea (inclusiv transmiterea părților terțe, fără a exclude transmiterea transfrontieră, în cazul în care necesitatea în aceasta a apărut în timpul executării obligațiunilor) depersonalizare, blocare, eliminare, distrugerea datelor personale.
13.5.    KH.MD este în drept să transmită cu acordul Utilizatorului pe e-mail și/sau telefon mobil mesaje informative și publicitare. Utilizatorul este în drept să refuze primirea informațiilor date fără a explica motivul refuzului. Mesaje de serviciu, care informează Utilizatorul despre Comanda și etapele prelucrării a acestei sunt trimise automat, și nu pot fi respinse de către Utilizator.
13.6.    KH.MD este în drept să utilizeze tehnologia «cookies». «Cookies» nu conține informații confidențiale, și KH.MD este în drept să transmită informații despre «cookies» Partenerilor, agenților și părților terțe, care au acorduri încheiate cu KH.MD, pentru executarea obligațiunilor fața de Utilizator și în scopul statisticii și optimizării mesajelor publicitare.
13.7.    KH.MD primește informații despre adresa–ip a vizitatorului Site-ului www.kh.md. Informațiile date nu sunt utilizate pentru identificarea persoanei. KH.MD nu poartă răspundere pentru datele, prezentate de Utilizator pe Site în forma publică.
13.8.    KH.MD este în drept să efectueze înscrierea convorbirilor telefonice cu Utilizator. KH.MD se obligă: să prevină încercările de acces nesancționat la informații, primite pe parcursul convorbirilor telefonice, și/sau transmiterea acestei către părțile terțe, care nu au importanța directă asupra executării Comenzii.
13.9.   Dreptul Utilizatorului de a modifica și șterge datele sale personale deținute de KH.MD:

KH.MD dă dreptul Utilizatorului să-și modifice datele personale înregistrate. De asemenea, Utilizatorul poate contacta oricand KH.MD pentru a-si sterge datele personale, scriind la office@kh.md. KH.MD va înceta prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului și le va șterge în conformitate cu cerințele legislației Republicii Moldova.

14.    Dispoziții generale

14.1.    Prezenul Acord este reglamentat de legislația Republicii Moldova.
14.2.    Toate litigiile şi divergenţele asupra Acordului sunt soluționate conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
14.3.    Nimic în Acord nu poate fi înțeles ca stabilire între KH.MD și Utilizator a unor relații de prietenie, relații de activitate comună, relații de recrutare personală, sau unor alte relații care nu sunt prevăzute de prezentul Acord.